Krasowski Research and Consulting

Usługi doradcze w zakresie quantitative finance i data analytics

 

 

 

 

Czym się zajmuję?

t

Ryzyko kredytowe

 • Modelowanie ryzyka kredytowego (PD, LGD, EAD, przedpłaty) dla portfeli non-retail i retail
 • Projekty związane ze zgodnością z regulacjami Basel, CRD, CCAR, IRFS9
 • Wycena aktywów finansowych (OTC, pożyczka prywatna, hipoteki, pożyczki terminowe)
 • Obliczenia kapitału regulacyjnego i RWA
 • Procesy generowania danych dotyczących ryzyka kredytowego

Data Analytics

 • Manipulacja danymi i automatyzacja procesów
 • Wizualizacje danych
 • Uczenie maszynowe i sieci neuronowe
 • Jakość danych i ich monitorowanie (Collibra, Azure DevOps, Confluence)
 • Znajomość Alteryx, Knime, Tableau, Azure databricks

Informatyka

 • Programowanie w Pythonie, R, SAS (Base, Enterprise Guide, Database Integration), VBA (Excel & Access), Java, MatLab
 • Rozwój baz danych (Oracle SQL, MS SQL)
 • Rozwój dashboardów (R Shiny, Django, Dash, Flask)
 • Tworzenie stron internetowych (Django, WordPress, Prestashop)
 • Zarządzanie projektami (Scrum, Agile)

O mnie

Firma Krasowski Research and Consulting została założona w 2015 roku przez Miłosza Krasowskiego, który postanowił połączyć swoją wiedzę z zakresu finansów ilościowych i informatyki. Posiada tytuł magistra ekonomii finansowej (Uniwersytet Erasmusa w Rotterdamie) i wkrótce spodziewa się uzyskać tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Oprócz tego posiada certyfikat Financial Risk Manager poziom 1 (poziom 2 w toku) oraz SAS basic i advanced programmer.

Motto: “Jeżeli będziesz robił to co wszyscy, to twoje życie będzie takie jak wszystkich”

Moje projekty i zadowoleni klienci

Moje przykładowe projekty:

 • Tworzenie modeli PD, LGD i przedpłat dla portfela kredytów hipotecznych
 • Tworzenie modeli PD, LGD i EAD dla portfela MŚP
 • Walidacja modeli PD, LGD i EAD
 • Walidacja modeli wyceny derywatów OTC i pożyczek prywatnych
 • Opracowanie automatycznego sposobu wprowadzania danych dotyczących ryzyka kredytowego do obliczeń RWA według BCBC 239
 • Automatyzacja manipulacji danych potrzebnych do obliczeń kapitału regulacyjnego
 • Automatyzacja wyceny instrumentów pochodnych OTC
 • Opracowanie dashboardu do zarządzania ryzykiem
 • Opracowanie pakietu oprogramowania do modelowania ryzyka kredytowego

Skontaktuj się ze mną!

3 + 5 =